Купува
Продава
Аренда

Документ за собственост...

1.Документ за собственост, един от трите по-долу :

   - решение на поземлена комисия - Решение на поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи (т.нар. решение на поземлена комисия) е най-масовия документ за собственост на земеделски земи. Голяма част от собствениците се легитимират именно с решение на съответната поземлена комисия (общинска служба по земеделие). Тези решения, съгласно Закон за собствеността и ползването на земеделски земи са документи за собственост, без да е необходимо собственик или неговите наследници да се снабдяват с нотариален акт. Решения за възстановяване, издадени след 01.01.2001г. следва да са вписани в съответната Служба по вписванията. Ако продавачът не разполага с екземпляр на решението, то може да получи препис от съответната поземлената комисия (общинската служба по земеделие). 

  - нотариален акт за собственост Най-често това са т.нар. констативни нотариални актове. Те са издадени на база на решение на съответната поземлена комисия за възстановяване на земята. Ако земята е била възстановена на общ починал наследодател, то тогава констативните нотариални актове са издадени на база на решението и удостоверение за наследници на починалия наследодател. Естествено, макар и по-рядко при земеделската земя, се срещат и обичайните нотариални актове, при които настоящият собственик е придобил земята чрез покупка от лицата, на които е била първоначално възстановена.

  - договор за делбаНай-често срещаната е доброволна делба, но възможно също и съдебно решение за делба (т.нар. съдебна делба). С този документ наследниците на един общ наследодател си поделят собствеността му. Трайно се е наложила практиката, че това е документ за разпределение на собственост. Понякога, купувачите с цел по-голяма сигурност при доброволна делба е възможно да поискат и първоначалните документи, с които наследниците са се легитимирали при самата делба – решение на поземлената комисия/нотариален акт и удостоверение за наследници. При делба трябва всеки участник да е получил реален дял или парично или друго уравнение, а договорът за делба решението на съда за делба се вписва в служба по вписванията. Ако при делбата има уравняване в пари, имотът става частично съпружеска имуществена общност за доплащалия. В този случай при изповядване на сделката трябва да участва и съответния съпруг/а.

 


Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Документ за собственост...