Купува
Продава
Аренда

Законът за опазване на земеделските земи влиза в МС

 Днес, 26 февруари, от 10 ч започва седмичното правителствено заседание, в предварителния дневен ред на което са включени 28 точки. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков внася в пленарна зала днес четири предложения. Греков ще внесе за разглеждане проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.
 
На днешното заседание МС ще гледа и проекта на решение за одобряване на протокол за сътрудничество между аграрните министерства на България и Румъния в областта на земеделието, животновъдството, безопасността на храните и развитието на селските райони. Третото предложение, на което вносител е министърът на земеделието, е проект на решение за одобряване на проект за споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Международната банка за възстановяване и развитие.
 
В МС ще се обсъжда и проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация, необходими за достъп или упражняване на регулирана професия в друга страна-членка на ЕС. На днешното си заседание МС ще гледа още проект на решение за изменение на предишно решение на МС от 2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за новия програмен период 2014-2020 г.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2024, Всички права запазени. Законът за опазване на земеделските земи влиза в МС