Купува
Продава
Аренда

Явор Гечев: Специализирани тържища ще улеснят директните продажби на агропродукти

 Актуалните въпроси на аграрната политика бяха обсъдени на специализирана конференция по време на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014. В конференцията, организирана от Пловдивската земеделска камара, участва и зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. „Необходимо е да говорим за реална политика в аграрния сектор – не само в коя мярка колко средства ще има, а какъв е фундаментът и какво искаме да е българското земеделие“, заяви в експозето си зам.-министър Явор Гечев.
 
По думите му по никакъв начин не трябва да се пренебрегват резултатите, постигнати в зърнопроизводството, но е необходимо да се обърне внимание и на сектори, които към момента са на много по-ниско ниво на развитие като зеленчукопроизводство, трайни насаждения и животновъдство. Огромната част от продуктите, които консумираме в България, са вносни – това е констатацията на МЗХ. Според зам.-министър Гечев за да се промени трендът е необходима цялостна политика и добре премислени приоритети в аграрния сектор.
 
Пред присъстващите земеделски производители зам.-министър Гечев очерта намеренията на МЗХ за облекчаване на работата на малките стопанства, както и предвидените дейности по отношение на по-динамичното развитие на животновъдството, зеленчукопроизводството и трайните насаждения. В дискусията бяха дадени примери за добра практика по отношение на директните продажби на агропродукция. „Пловдив е добър пример за директни продажби на дребни производители, защото тук вече има създадена традиция – с бусове, отговарящи на изискванията, продукцията на малките производители стига директно до потребителите.
 
По този начин се създава и конкуренция с големите вериги като се дава възможност на малките производители да стигат директно до потребителите“, заяви Явор Гечев. Той припомни, че в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е предвидено изграждането на 200 млекосъбирателни пункта в планинските и селските райони като тези пунктове ще се финансират 100% от ПРСР и ще помогнат да бъдат избегнати прекупвачите в сектор мляко. „Един от най-големите проблеми в животновъдството е породният състав, особено при дребните животновъди, които гледат основно непродуктивни животни. Предвиждаме нотифициране на държавна помощ за ин витро заплождане, с което да помогнем на малките ферми да имат достъп до високопродуктивни животни“, каза още Гечев.
 
Предвижда се изграждането на 2 големи животновъдни пазара – по един в Северна и в Южна България, където да се осъществява реална търговия с животни. Тези пазари ще работят и като депа за сезонен износ на животни, особено агнета. Зам.-министър Гечев изтъкна, че в пазарните мерки на новата ПРСР е приоритет възможността за пряк достъп до пазара на малките земеделски производители. Предвижда се изграждането на няколко целеви борси за зеленчуци, плодове и животински продукти.
 
„В напреднал стадий са разговорите ни с румънските колеги за изграждането на 2 тържища на двата моста на Дунав. През последните години именно в Румъния нараства търсенето на български аграрни продукти и чрез тези тържища ще се улесни износа на български продукти за Румъния“, заяви Гечев. Други 2 тържища ще бъдат изградени по Черноморието, което ще позволи българските плодове, зеленчуци и месо да стигат по-лесно до туристите. „Започнахме да правим стандарт „Зелено местенце“ - пресни продукти, които да излизат на пазара. Това е добра практика от други европейски страни и позволява директните продажби на свежа аграрна продукция. Това дава и конкурентно предимство на българските продукти“, допълни Явор Гечев.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2024, Всички права запазени. Явор Гечев: Специализирани тържища ще улеснят директните продажби на агропродукти