Купува
Продава
Аренда

Предлагат стоковите борси и тържищата за агропродукция да минат към МИЕ

 Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) да стане принципал на стоковите борси и тържищата е записано в проект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, който МИЕ предложи за обществено обсъждане до 10 февруари 2014 г. Предвидените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата промени се основават на извършения в МИЕ експертен анализ на възможностите за оптимизиране на функциите и числеността на персонала на администрациите от системата на икономиката и енергетиката и в частност на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, се посочва в мотивите към проекта.
 
Предлага се за закриването на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, като функциите се поемат от министъра на икономиката и енергетиката. От МИЕ се аргументират, че именно в обхвата на компетенциите на министерството е издаване на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на агропродукция от и на територията на България.
 
Пак МИЕ администрира регулативните режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни. В проекта са предвидени и изменения на действащи разпоредби с цел засилване на контролните функции на организаторите на стокови тържища и на пазарите на производителите по отношение на качеството на продаваните агропродукти. В мотивите е записано още, че целта е осигуряване на възможност за проследяване във всеки един момент на реализацията на дадена агростока - от момента на постъпването й на тържището или пазара до закупуването й от краен потребител.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Предлагат стоковите борси и тържищата за агропродукция да минат към МИЕ