Купува
Продава
Аренда

НС гласува промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

 Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители влизат за първо гласуване в пленарна сесия на Народното събрание, която започва днес. Създава се специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, слой „Постоянни пасища“, разписана е дефиниция за кръстосано съответствие, ще има солени глоби – от 2 000 до 10 000 лв. - за неправомерно ползване на ваучери за гориво, а Държавен фонд „Земеделие” вече няма предприема принудителни действия срещу земеделски производители за суми до 100 евро – това са част от основните промени, заложени в новия Закон за подпомагане на земеделските производители.
 
В мотивите на вносителите – Светла Бъчварова и група народни представители) е записано, че промените целят да се прекрати практиката за подаване на заявления за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за земеделски земи без правно основание за тяхното ползване и без знанието и съгласието на техните собственици, както и да се сведат до минимум случаите на застъпвания на заявени за подпомагане земеделски площи и се създаде надеждна база данни за лицата, които ползват земеделските площи, включени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и за срока на тяхното ползване.
 
С промените е предвидено задължение на кандидатите за подпомагане предварително да регистрират в специализиран софтуерен продукт правните основания за ползваните от тях земеделски площи. Създава се нов чл. 33а, с който се дава възможност министърът на земеделието и храните със заповед да одобри обхвата на специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", урежда се начинът на обновяване на данните по отношение на слоя, извършването на теренните проверки и правомощията на министъра на земеделието и храните по отношение на тях.
 
Създава се и слой „Постоянни пасища”. Включените в слоя площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянни пасища. Прецизирани са основанията, на който Разплащателната агенция намалява или отказва плащания по Схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2024, Всички права запазени. НС гласува промени в Закона за подпомагане на земеделските производители