Купува
Продава
Аренда

Министър Греков: Чужденци купуват земя при престой у нас поне три години

 Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков отговори на въпрос от Павел Шопов относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица по време на паламентарния контрол в края на миналата седмица. „В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен в Народното събрание от проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г., са предложени ограничителни условия, свързани с придобиване на правото на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване.
 
В този законопроект, който вече мина на първо гласуване на 11 март 2014 г. се предвижда, право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, да могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или установени на територията на страната повече от три години. За юридически лица с регистрация по-кратка от три години, това ще става, само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество отговарят на същото изискване за уседналост“, отговори министър Греков.
 
На допълнителен въпрос има ли регистър на чужденци, купуващи земеделска земя в България, министър Греков отговори, че е извън компетенциите на органите по поземлена собственост - Министерството на земеделието и храните (МЗХ), областните дирекции „Земеделие” и общинските служби по земеделие е да събират и съхраняват информация за чуждестранни физически и юридически лица, придобили право на собственост върху земеделски земи. Греков уточни, че Агенцията по вписванията получава правомощия да води имотния регистър и именно там е изградена и внедрена единна, централизирана и електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър”, която дава възможност да се осъществява вътрешен и външен мониторинг на извършваните сделки на територията на цялата страна.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Министър Греков: Чужденци купуват земя при престой у нас поне три години