Купува
Продава
Аренда

Комисията по земеделие на ЕП ще обсъди Регламент за здравето на животните

 Здравеопазването на животните и регламенирането на дейностите в тази област ще бъдат акцент в предстоящото заседание на Парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) към ЕП. Депутатите ще изслушат доклад по проекта за нов регламент относно здравеопазването на животните. В анализа се посочва, че действащата уредба в областта на здравеопазването на животните включва близо 50 основни директиви и регламенти и около 400 акта от вторичното законодателство, някои от които приети още през 1964 г.
 
Цялостното преразглеждане е започнало през 2004 г., сегашният проект на регламент очерава и нови предизвикателства в областта на здравеопазването на животните като появата на нови болести, както и промените в условията за търговия с нарастването на обема на търговията с животни в рамките на ЕС и в трети страни. „Към момента липсва цялостна стратегия в областта на опазването на животните и не се обръща достатъчно внимание на профилактиката“, е записано в аналитичната част на проекта.
 
Целта на новия регламент е насърчаването на здравеопазването на животните чрез профилактика за намаляване на заболеваемостта на животните като по този начин се окаже подкрепа на селското стопанство. Сред очакваните резултати от прилагането на новия регламент е и поощряването на селскостопанските практики и подобряването на хуманното отношение към животните.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2024, Всички права запазени. Комисията по земеделие на ЕП ще обсъди Регламент за здравето на животните