Купува
Продава
Аренда

Фермерите декларират до днес доходите си за 2013 г. пред НАП

 Днес е последният ден, в който земеделските производители, трябва да декларират в Националната агенция по приходите (НАП) доходите си за 2013 г. Дължимият годишен данък за земеделски производители е в размер на 10%, но законът им позволява да намалят облагаемия доход от непреработена продукция с 60%, за преработена продукция с 40% нормативно признати разходи и с размера на внесените задължителни осигурителни вноски.
 
Земеделските производители, които се облагат по реда на едноличните търговци, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2013 година и доказаните разходи. Регистрираните земеделски производители, които са получили субсидии (финансиране) през 2013 година, също ги декларират пред НАП като фермерите са длъжни и да заплатят дължимия данък до 30 април.
 
Субсидиите трябва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в съответното приложение в зависимост от реда за облагане на доходите. 5% отстъпка от данъка за довнасяне е предвидено за земеделски производители, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък до края на април.

източник : http://www.fermer.bg/
 

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2022, Всички права запазени. Фермерите декларират до днес доходите си за 2013 г. пред НАП