Купува
Продава
Аренда

Днес изтича срокът за заявления за директни плащания без санкции

 Кампания 2014 за директните плащания – без санкции за земеделските производители – приключва днес, 15 май. Заявления за директни плащания, включително и за национални доплащания, ще се приемат до края на днешния работен ден в общинските служби „Земеделие”.
 
15 май е последният ден, в който стопаните подават заявления за директни плащания без санкция за късно подаване. Приемът на заявления ще продължи и от 16 май до 9 юни 2014 г., но със санкция за стопаните в размер на 1% за всеки ден закъснение. По отношение на директните плащания и националните доплащания настоящата 2014 г. с Регламент на Съвета и Европейския парламент № 1310/2013 е определена като преходна година.
 
Новата многопластовата структура на директните плащания ще влезе в сила от 2015 г. С Преходния регламент за 2014 г. България успя да защити увеличение на процента за обвързана подкрепа, която може да се предоставя на глава животно или килограм произведена продукция от 3,5% на 6,5%.
 
Залагането на по-висок процент за обвързана подкрепа позволява увеличение на бюджетите на схемите и подпомагане на животновъдите, които отглеждат крави с бозаещи телета с европейски средства.
 
През 2014 г. ще продължи подпомагането по схемите за млечни крави и овце и кози и за качествени плодове и зеленчуци. Общият размер на обвързаната подкрепа, финансирана от ЕС за 2014 г. се увеличава от 55 млн. лева на 103.5 млн. лева.

източник : http://www.fermer.bg/

Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2023, Всички права запазени. Днес изтича срокът за заявления за директни плащания без санкции