Купува
Продава
Аренда

Директни плащания 2015 – какви ще бъдат схемите на подпомагане?

 Министърът на земеделието и храните Десислава Танева представи на пресконференция в МЗХ схемите за директните плащания, по които земеделците ще бъдат подпомагани през 2015.

 

Над 1,4 млрд. лева ще получат земеделските стопани по директните плащания през 2015 г.

 

По време на пресконференцията стана ясно, че директните плащания се формират от следните схеми:

 

1. Схема за единно плащане СЕПП

СЕПП ще се прилага като основна схема за директни плащания в България до 2020г. Това е възможно най-опростената схема, която може да се приложи като част от директните плащания. Бюджета по схемата през 2015 се очаква да достигне над 597 млн.лв.

 

2. Зелени плащания

Освен плащанията по СЕПП, земеделските стопани ще могат да получават и зелени директни плащания. За тях е определен бюджет 464 млн. лв. Получаването на зелени директни плащания е свързано с изпълнението на изисквания диверсификация или разнообразяване на културите запазени постоянно затревени площи и поддържане на екологично насочени площи. Прилагането на зелените изисквания ще спомогне за запазването на екологичният баланс, както и ще допринесе за получаване на по-висока субсидия на земеделските стопани, които ги изпълняват.

 

3.Схеми за преразпределително плащане

При схемата за преразпределително плащане всички земеделски стопани ще могат да получават по-висока субсидия за първите 300 дка. За прилагането й се предвижда бюджет от близо 109 млн.лв.

 

4. Схема за млади земеделски стопани

През следващата година за тях ще бъдат отделени близо 7 млн.лв . Това ще позволи на младите фермери да получат добавка от 25% към плащанията по СЕПП за своите първи 300 дка. Те трябва да са до 40 години и да са ново-стартиращи фермери.

 

5. Схема за дребни земеделски стопани

По схемата ще могат да получават субсидии в размер от 500 до 1250 евро за дребни стопани. Влизането в схемата е доброволно и единствено през 2015 г.

 

6. Схема за обвързана директна подкрепа

Според министър Танева с тях ще се подпомогнат допълнително приоритетните за страната сектор като животновъдството, плодове и зеленчуци, които се нуждаят от допълнително финансиране и ще се насърчи генерирането на по-голяма  добавена стойност на земеделието. За тези схеми през 2015 се насочват около 232 млн лв. от които около 31 млн. лв ще бъдат за протеинови култури. Размера на обвързаните директна подкрепа, която пряко зависи от производството се увеличава от 3,5 на 15% от ресурса на директните плащания.

 

Новата схема за обвързана подкрепа за животновъдството включват възможности за целенасочено подпомагане на глава животно за млечното говедовъдство, месодайното говедовъдство, овцевъдство, говедовъдство, биволовъдство. Те обхващат млечни, месодайни крави, овце майки и кози майки на територията на цялата страна, за разлика от периода 2010-2014, когато специфично подпомагане получаваха само определени райони.

 

По този начин значително се разширява териториалният обхват на подпомагане по общият предмет за обвързана подкрепа за сектора, възлизат на около 122 млн. лв. По-висока субсидия ще се получава при отглеждане на крави, овце и кози под селекционен контрол. Облекчава се изискването за намаляване на периода на задържане на заявените животни от 100 на 80. За сектор плодове и зеленчуци се предвижда прилагане на три отделни схеми за обвързано подпомагане: "Схема за плодове", "Схема за зеленчуци-полско производство" и "Схема за зеленчуци- оранжерийно производство". Бюджета за схемите за обвързана подкрепа е 79 млн.лв годишно , което е увеличение с над 5 пъти в сравнение с бюджета на 2012г.

 

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват и да получават подпомагане по СЕПП, Зелени директни плащания и Схемите за обвързано подпомагане в сектора.

 

7. Преходна национална помощ

Тя замества схемите за национални доплащания и ще се прилага до 2020г. при намаляващ бюджет. Тази помощ ще се предоставя по схеми и условия за допустимост от 2013г. Подпомагане ще може да се получава за говеда, овце и кози майки и тютюн.

Източник: www.fermer.bg


 


Информация:

shadow shadow shadow shadow shadow shadow

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРОДАДЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ БЪРЗО И ИЗГОДНО, АКО ИСКАТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ И ПРЕЦИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

2022, Всички права запазени. Директни плащания 2015 – какви ще бъдат схемите на подпомагане?